Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Verzekeringen voor ondernemers: hoe optimaal beschermen?

Ondernemen is risico’s nemen. Tegelijk kunnen allerlei onverwachte gebeurtenissen opduiken terwijl u en uw medewerkers aan de slag zijn. Daarom is het verstandig om voor de nodige verzekeringen te zorgen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere worden sterk aangeraden.

Waarom verplicht?

Bij het afsluiten van verplichte verzekeringen wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen verzekeringen die elke onderneming moet afsluiten en verzekeringen die verplicht zijn bij bepaalde activiteiten.

Waarom moet u als ondernemer verplicht bepaalde verzekeringen afsluiten? Heel eenvoudig: omdat onze overheid op deze manier bij bepaalde risico’s alle betrokken partijen zo goed mogelijk wil beschermen: niet alleen de verzekerde zelf, maar ook derden die het slachtoffer worden en de samenleving als geheel. Leeft u deze verplichting niet na? Dan riskeert u een boete of zelfs een beroepsverbod.

Verplichte verzekeringen voor uw vennootschap: een overzicht

Enkele van de meest courante verplichte verzekeringen zijn de volgende:

Voor uw bedrijfswagen(s) moet u een autoverzekering of een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (BA-verzekering) afsluiten. Dit zorgt voor extra gemoedsrust voor eventuele schade op de weg.

Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is, zoals een winkel, horecazaak of showroom? Dan bent u als uitbater verplicht om een verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten. Goed om te weten: deze verplichting geldt ook voor kantoorgebouwen met meer dan 500 vierkante meter publieke ruimte.

Hebt u personeel in dienst? Dan moet u rekening houden met een verplichte arbeidsongevallenverzekering. Op die manier zijn uw werknemers verzekerd wanneer ze – op het werk of op weg ernaar – een arbeidsongeval hebben. Belangrijk hierbij is wel dat u deze verzekering afsluit voordat uw werknemers in dienst neemt. Bij de aangifte hiervan maakt het platform Dimona u hierin verder wegwijs.

Extra verplichtingen voor specifieke beroepsgroepen

Voor specifieke beroepen wordt het bovenstaand rijtje aangevuld met:

  • Een verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid: deze verzekering is verplicht voor aannemers, architecten, ingenieurs en andere dienstverleners in de bouwsector. Dankzij deze verzekering bent u gedekt voor gebreken die de sterkte en/of stabiliteit van een gebouw aantasten.

  • Een verzekering beroepsaansprakelijkheid, verplicht af te sluiten door beroepsbeoefenaars van gereglementeerde beroepen als indekking tegen (intellectuele) professionele fouten. Deze verplichting geldt voor onder andere accountants, advocaten, architecten, landmeters en artsen. Ter informatie: deze verzekering wordt vaak verward met de BA Uitbating en Bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is het verschil? Een verzekering beroepsaansprakelijkheid (ook wel BA Beroep genoemd) komt in beeld wanneer een fout, schade of nalatigheid aan derden het gevolg is diensten van een bedrijf. Een BA Uitbating (of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) is in het spel wanneer schade het gevolg is van een gebeurtenis die verbandt houdt met het dagelijkse leven van een bedrijf, en niet de professionele activiteit zelf.

Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid heeft dan weer betrekking op de bescherming van jouw persoonlijk vermogen (als bestuurder van een bedrijf) bij foutieve beslissingen (bijvoorbeeld bij inbreuken op geldende wetgeving). 

Welk verzekeringen zijn facultatief?

Naast deze lijst van verplichte verzekeringen kunt u facultatief voor extra bescherming gaan via:

  • Een bestuurdersverzekering, als aanvulling op de verplichte BA autoverzekering.

  • Een verzekering BA privéleven, die uzelf en uw werknemers beschermt tegen schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent. Door de definitieve doorbraak van telewerk is een ongeluk thuis immers snel gebeurd.

  • Een verzekering bedrijfsschade, die ook wel eens (en terecht!) de ‘levensverzekering van het bedrijf’ genoemd wordt. Bij een schadegeval aan uw bedrijf kunnen herstellingswerkzaamheden vaak maanden – tot zelfs jaren – duren. Ondertussen lopen de kosten echter verder door. Met deze verzekering koopt u dus extra gemoedsrust en comfort.

  • Een cyberverzekering is anno 2023 geen overbodige luxe. Het aantal cyberaanvallen neemt immers snel toe. Ongewenste digitale indringers – die vaak losgeld eisen – kunnen voor de nodige reputatieschade zorgen en, in het ergste geval, het voortbestaan van uw onderneming bedreigen.

  • Bent u als aannemer actief? In dat geval is een verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR) een slimme zet. Dergelijke polis verzekert een gebouw in opbouw tegen beschadigingen, ongeacht wie of wat ze veroorzaakt heeft.

En raakt u als zelfstandige buiten strijd als gevolg van een ongeval of ziekte? Dan is een extra financieel vangnet meer dan welkom om medische kosten te vergoeden. Een hospitalisatieverzekering mag dan ook niet ontbreken in uw verzekeringsportefeuille.

Wordt u na een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt? Dan zal een uitkering van uw ziekenfonds wellicht niet volstaan om de vaste kosten te dekken. Dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen (eventueel via uw IPT-contract) krijgt u extra ademruimte.

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen