Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Verhoogde kostenaftrek laadstations elektrische wagens

Om de overschakeling van bedrijfswagens op fossiele brandstof naar elektrische bedrijfswagens te stimuleren, heeft de regering enkele tijdelijke belastingvoordelen geïntroduceerd. Er is een verhoogde aftrek voor investeringen in emissievrije vrachtwagens en hun infrastructuur voor laden of waterstof, een belastingvermindering voor particulieren die thuis een laadstation laten plaatsen en een verhoogde kostenaftrek voor uitgaven voor publiek toegankelijke laadstations gedaan door ondernemingen en zelfstandigen. In deze bijdrage gaan we in op die laatste maatregel (art. 64quater WIB).

Verhoogde kostenaftrek: voor wie?

Iedere belastingplichtige die een laadstation gebruikt voor zijn beroepsactiviteit en de kosten ervan in aftrek brengt van zijn beroepsinkomsten, kan beroep doen op de maatregel van de verhoogde kostenaftrek. Dat kan dus een vennootschap of vzw zijn, maar ook een zelfstandige.

Welke investeringen en voor welk percentage?

De verhoogde kostenaftrek geldt voor nieuwe vaste laadstations (dus geen losse laadkabels) van elektrische wagens. 

In de praktijk vertaalt zich dit in een verhoging van het normale bedrag van de afschrijvingen via de belastingaangifte:

  • Tot 200% voor investeringen (in laadstations) gedaan van 01/09/2021 tot 31/03/2023
  • Tot 150% voor investeringen (in laadstations) gedaan van 01/04/2023 tot 31/08/2024

Zowel de kosten van het laadstations zelf als de bijkomende kosten van de installatie (bijv. bekabeling, aanpassing elektriciteitscabine, kosten van plaatsing, studies enz.) komen in aanmerking.

Het laadstation moet intelligent zijn, wat inhoudt dat het moet kunnen worden gekoppeld aan een beheerssysteem dat het laden stuurt en ook meldingen kan terugsturen, en waarbij deze koppeling ook ter beschikking is voor de gebruikers.

Tot slot moet het laadstation publiek toegankelijk zijn voor elke derde, hetzij tijdens de gangbare openingstijden, hetzij tijdens de gangbare sluitingstijden van de onderneming. Er is geen minimale openingstijd van de publieke toegankelijkheid, net zoals er geen minimale sluitingstijd is.

Andere voorwaarden

Het laadstation moet worden afgeschreven over 5 jaar of meer, in functie van de economische gebruiksduur.

De verhoogde kostenaftrek kan niet worden gecombineerd met de investeringsaftrek op het laadstation (art. 64quater lid 2 WIB), maar kan wel worden gecombineerd met eventuele subsidies.

Tot slot is de verhoogde afschrijving pas van toepassing vanaf het belastbaar tijdperk waarin het laadstation operationeel én publiek toegankelijk is, en blijft de verhoogde afschrijving ook maar van toepassing zolang het operationeel en publiek toegankelijk is. Er geldt een uitzondering wanneer de onbeschikbaarheid ontstaat buiten uw wil om (bijv. door panne, wegenwerken of rampen).

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen