Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Overzicht autofiscaliteit vanaf 2023

Tegen 2026 zal het belastingregime voor bedrijfswagens radicaal wijzigen, zij het in verschillende stappen. Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van uw huidige bedrijfswagen of vloot? En met welke spelregels moet u rekening houden als u vanaf 2023 een nieuwe wagen koopt of leaset?

Vandaag is de bedrijfswagen nog steeds erg populair in het loonpakket van Belgische werknemers. Uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van het hr-dienstenbedrijf Acerta blijkt dat ruim één op vijf bedienden in ons land een bedrijfswagen heeft. Dit is een stijging van maar liefst 26,1% ten opzichte van vijf jaar geleden. Tegelijk is het Belgische bedrijfswagenpark volop aan het vergroenen, mede onder impuls van Europese en nationale (fiscale) wetgeving.

Groen licht voor duurzame mobiliteit

Eind 2021 publiceerde de federale regering de wet over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Het doel: het bedrijfswagenpark verder vergroenen en bedrijven aanmoedigen om maximaal in te zetten op multimobiliteit voor hun medewerkers.

Wat u eerst moet weten…

De kosten van een bedrijfswagen zijn voor uw vennootschap aftrekbaar volgens een zogenaamde gramformule. Deze houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van een wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

  • 1 voor dieselwagens
  • 0,95 voor benzinewagens
  • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk.

Fiscale aftrek voor personenwagens op fossiele brandstoffen

Voertuigen aangeschaft voor 01-07-2023

De kosten van personenwagens op fossiele brandstof die u of uw bedrijf voor 1 juli 2023 aanschaft, blijven ‘levenslang’ fiscaal aftrekbaar volgens de gramformule.

Voor fiscaal gunstige ‘echte’ hybrides geldt hetzelfde, maar zullen de uitgaven voor brandstof slechts voor maximaal 50% aftrekbaar zijn. Zo wordt het gebruik van de elektromotor aangemoedigd.

Voertuigen aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025

Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, LPG, CNG of benzine) die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden aangeschaft, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk afgetopt tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028.

Voor fiscaal gunstige ‘echte’ hybrides die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft gelden dezelfde regels, maar zijn de brandstofkosten bovendien slechts voor maximaal 50% aftrekbaar tot 31 december 2026. Voor 2027 wordt de aftrek beperkt tot 25%, en vanaf 2028 is de aftrek van die brandstofkosten ook 0%.

Voertuigen aangeschaft vanaf 01-01-2026

Vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens volledig elektrisch of op waterstof rijden om aftrekbaar te zijn. Voor wagens die niet volledig emissievrij (CO2 = 0 g/km) zijn en die u aankoopt vanaf 1 januari 2026, moet u rekening houden met een totaal aftrekverbod.

Fiscale aftrek voor emissievrije personenwagens

Voertuigen aangeschaft voor 01/01/2027

Sinds aanslagjaar 2021 bepaalt de gramformule (zie hierboven) de fiscale aftrekbaarheid van uw bedrijfswagen of vloot. Omdat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO2 uitstoten, kunt u de kosten volledig fiscaal aftrekken. Die 100% geldt ‘levenslang’ voor emissievrije wagens die aangeschaft, geleased of gehuurd worden voor 1 januari 2027.

Voertuigen aangeschaft vanaf 01/01/2027

De fiscale aftrekbaarheid van kosten voor emissieloze wagens die na 31 december 2026 aangeschaft worden, wordt tussen 2027 en 2031 geleidelijk afgebouwd. Tijdens deze overgangsfase is de aftrek voor wagens afhankelijk van het jaar van aanschaf, met de volgende percentages:

  • aanschaf in 2027: levenslang aftrekbaar tegen 95%
  • 2028: 90% levenslang
  • 2029: 82,5% levenslang
  • 2030: 75% levenslang
  • 2031: 67,5% levenslang

Algemeen aftrekverbod van beroepskosten van personenwagens op fossiele brandstoffen

Vanaf 1 januari 2026 geldt een algemeen aftrekverbod voor alle beroepskosten voor CO2-uitstotende bedrijfswagens. Als gevolg hiervan kunt u als belastingplichtige vanaf 1 januari 2026 ook geen gebruik meer maken van de forfaitaire aftrek van 0,15 EUR per km voor woon-werkverkeer.

Dat forfait kan enkel nog toegepast worden voor een:

  • elektrische wagen
  • of een andere wagen (als overgang) aangeschaft voor 1 juli 2023 (geen impact door overgangsmaatregel) of voor 1 januari 2026 (uitdoofregeling: tijdelijke beperkte aftrek van 50% in 2026 en 25% in 2027).

Laat u informeren

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw wagenpark kunt u uiteraard steeds bij ons terecht.

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen