Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Nieuwe factuurvermelding bij werken in onroerende staat

Als u als aannemer werken in onroerende staat verricht voor een btw-plichtige klant (die periodieke btw-aangifte indient), dan wordt de verplichting om de btw te voldoen op uw facturen verlegd naar deze klant. Tot 31/12/2022 volstond de vermelding ‘btw verlegd’ op de factuur, maar vanaf 2023 verschilt de regeling volgens het type klant.

Nieuwe verplichte vermelding op de factuur

Factureert u werken in onroerende staat en reikt u hiervoor een factuur uit zonder btw, dan moet u vanaf nu volgende nieuwe verplichte vermelding opnemen op uw factuur:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

De oude factuurvermelding ‘btw verlegd’ is niet meer nodig.

Met deze nieuwe factuurvermelding wordt u als aannemer dus ontheven van uw aansprakelijkheid over de btw-hoedanigheid van uw klant, indien de klant de factuur niet schriftelijk betwist. 

‘Gewone’ btw-plichtige klanten gevestigd in België

Factureert u werken in onroerende staat aan een ‘gewone’ Belgische btw-plichtige klant, die ‘periodieke btw-aangiften’ (per kwartaal of maandelijks) indient, dan reikt u zoals vroeger een factuur uit zonder btw, maar met de nieuwe verplichte vermelding.

Klanten ‘kleine onderneming’ of ’landbouwonderneming’ gevestigd in België

Factureert u werken in onroerende staat aan Belgische btw-plichtige klanten, die een kleine onderneming of landbouwonderneming zijn? Dan mogen deze klanten u vanaf 2023 hun btw-nummer meedelen en moeten ze u laten weten of zij ‘periodieke btw-aangiften’ indienen. Als zij geen ‘periodieke btw-aangiften’ indienen moet u hen de werken in onroerende staat met 21% btw factureren.

Delen dergelijke klanten (Belgische kleine onderneming of landbouwonderneming) hun btw-nummer aan u mee, maar laten zij u niet weten of zij ‘periodieke btw-aangiften’ indienen? Dan mag u hen toch een factuur uitreiken zonder btw, met de nieuwe verplichte vermelding.

Buitenlandse klanten met een Belgisch btw-nummer

Is uw klant een buitenlandse onderneming die in België een btw-nummer heeft? Dan mag u hem vanaf 2023 voor werken in onroerende staat eveneens een factuur uitreiken zonder btw, met dezelfde nieuwe verplichte vermelding.

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen