Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2022: op welk percentage heeft u recht?

Het overzicht van de tarieven van de investeringsaftrek is ingewikkelder dan ooit. En dat heeft te maken met de pandemie. Om investeringen aan te moedigen, besliste de regering midden 2020, om de investeringsaftrek op te trekken naar 25% voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 tot het einde van het jaar. Voor de periode tot 11 maart 2020 bedroeg het standaardtarief 8%. Eind december verlengde ze die maatregel tot eind 2022.

Naast het standaardtarief zijn er nog allerlei bijzondere tarieven. Bijvoorbeeld digitale investeringen of investeringen in beveiliging genieten van een investeringsaftrek van resp. 13,5% en 20,5%. Dat is gunstiger dan 8% ... maar minder dan 25%.
De administratie heeft laten weten dat u voor die “bijzondere” investeringen met een “bijzonder tarief” toch het standaardtarief mag toepassen.

Wat betekent dat nu voor de investeringsaftrek voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2022?

Eenmalige aftrek - Natuurlijke personen

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2022 vallen maar die nog verkregen werden of tot stand gebracht van 1 januari 2020 tot 11 maart 2020:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
 • digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als kmo onder het WVV: 13,5%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • andere investeringen: 8%

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2022 vallen en die verkregen werden of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 zijn de tarieven als volgt:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 25%
 • digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als kmo onder het WVV: 25%
 • investeringen in beveiliging: 25%
 • andere investeringen: 25%

Eenmalige aftrek - Alle vennootschappen (ongeacht hun omvang)

Vennootschappen genieten van de volgende investeringsaftrekken:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen verkregen: 13,5%
 • investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%

Vennootschappen die hebben gekozen voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, mogen dit niet combineren met de investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. De vennootschap moet dus het ene of het andere kiezen.

Eenmalige aftrek - Kmo's

Bovenop de investeringsaftrek hierboven kunnen vennootschappen die kwalificeren als kmo volgens de normen van het WVV ook nog genieten van de volgende aftrekken:

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2022 vallen maar die nog verkregen werden of tot stand gebracht van 1 januari 2020 tot 11 maart 2020:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
 • digitale investeringen: 13,5%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • alle andere investeringen: 8%

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2022 vallen en die verkregen werden of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 zijn de tarieven:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 25%
 • digitale investeringen: 25%
 • investeringen in beveiliging: 25%
 • alle andere investeringen: 25%

Eenmalige aftrek - Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

Deze vennootschappen genieten een investeringsaftrek van 30% op investeringen in zeeschepen.

Gespreide aftrek

Als u (natuurlijk persoon) op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2022 (als u uw boekhouding voert per kalenderjaar is dat 1 januari 2021) minder dan 20 werknemers tewerkstelt, dan kan u er voor kiezen om de investeringsaftrek voor investeringen in dat belastbaar tijdperk te spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. Als u daarvoor kiest, dan is de investeringsaftrek voor die activa gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt zelfs 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen.
Deze tarieven blijven dus dezelfde als de voorgaande jaren.

Aanvraag attesten

Een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving - Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 0492 22 58 11 (nieuw), e-mail: attest-OenO.omgeving@vlaanderen

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.94.70 of 081/64.96.97, e-mail : jonas.nunesdecarvalho@spw.wallonie.be www.environnement.wallonie.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Een attest voor energiebesparende investeringen kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, e-mail: investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be, www.energiesparen.be

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes, tel. 081/33.25.44.of 081/48.63.11, e-mail : energie@spw.wallonie.be, www.energie.wallonie.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen