Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Verplichte registratie telewerk

Momenteel is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, tenzij dit onmogelijk is door de aard van de activiteiten van de onderneming. En u hebt het ongetwijfeld al gelezen: vanaf de eerste werkdag van april 2021 bent u als werkgever verplicht om maandelijks te melden aan de RSZ wie van uw medewerkers niét kan telethuiswerken. Dat vergemakkelijkt de controle in geval van een sociale inspectie op de werkvloer.

Wie moet melden?

Alle werkgevers (die personeel tewerkstellen) moeten de melding doen via de website van de RSZ. Een zelfstandige ondernemer zonder werknemers hoeft dus niets te melden. 

Het begrip “werkgevers” wordt echter ruim geïnterpreteerd, want een zelfstandige ondernemer zónder personeel, die anderzijds structureel werkt met uitzendkrachten of zelfstandigen, moet óók melden (zie verder).

Wanneer melden?

De mededeling moet maandelijks gebeuren, uiterlijk op de 6e kalenderdag van de maand. De situatie op de eerste werkdag van april 2021 moe(s)t dus gemeld worden aan de RSZ uiterlijk op 6 april 2021. Voorlopig lijken de meldingen verplicht te zijn voor april, mei en juni 2021.

Wat melden?

U moet per vestigingseenheid van de onderneming melden hoeveel personen er werkzaam zijn op de eerste werkdag van de maand. Het betreft om te beginnen alle werknemers en flexi-werknemers. Maar als u structureel werkt met uitzendkrachten, personeel van een andere werkgever of zelfstandigen, dan moeten hun aantallen ook worden gemeld.

Vervolgens moet u aangeven hoeveel van deze personen niet kunnen telewerken - opnieuw uitgaande van de situatie op de eerste werkdag van de maand.

Conclusie: snel actie

Moet u een melding doen, dan wacht u daar best niet langer mee. Als u nog geen gebruik van hebt gemaakt van de website van de RSZ, zijn mogelijk enkele extra stappen nodig om toegang te verkrijgen. Aarzel niet ons te contacteren als u hierbij graag hulp wil.

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen